WEZWANIE DO ZAPŁATY CZYNSZU

        miejscowość       dnia       data      


  Adresat:       Adres      


  Szanowny Panie,  Niniejszym wzywam Państwa do natychmiastowego uregulowania czynszu za okres 

  od       data       do       data      , co stanowi kwotę .       kwota       PLN. Niniejsza kwota stanowi zaległy czynsz za najmowane pomieszczenia biurowe, zgodnie z umową najmu z dnia       data      

  W razie nieuiszczenia powyższej kwoty w terminie 1 miesiąca od otrzymania niniejszego upomnienia, sprawa zostanie oddana do sądu z wnioskiem o rozwiązanie umowy najmu bez wypowiedzenia i eksmisję oraz zapłatę zaległego czynszu wraz z obowiązującymi odsetkami.

  Po tym terminie umowa najmu straci ważność.

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.