Oświadczenie o odstąpieniu od umowy


   


   


   


  Niniejszym oświadczam, że w wykonaniu pkt.  umowy


  z dnia zawartej w ,


  której przedmiotem jest 


  zawartej pomiędzy:


  ,


  a:


  ,


  odstępuję od powyższej umowy.


   


  II. Rozliczenie między stronami z tytułu odstąpienia nastąpi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.


   


   


   


   


   

  ___________________________________


  Przypisy:


  1. Treść oświadczenia reguluje art. 395-396 kc.

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.