Umowa zbycia udziałów w spółce z o. o.


   


   


  Zawarta dnia w pomiędzy


   zamieszkałym w


  legitymującym się


  wydanym przez ,


  a


   zamieszkałym w


  legitymującym się


  wydanym przez 


   


  § 1


  oświadcza, iż jest wspólnikiem Spółki  z siedzibą w


  wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w  RHB .


  Z tytułu uczestnictwa w Spółce przysługuje mu udziałów o wartości zł każdy.


  § 2


  oświadcza, iż umowa Spółki, o której mowa w § 1, nie ogranicza dopuszczalności zbycia udziału na rzecz innego wspólnika lub osoby trzeciej oraz, że przysługujące mu udziały nie są obciążone innymi świadczeniami ponad te, które wynikają z treści umowy spółki.


  § 3

   sprzedaje, a 


  kupuje  udziałów za łączną kwotę


  § 4


  Cena nabycia zostanie uiszczona w następujący sposób:  § 5


  O przejściu udziałów Spółkę zawiadomi


  § 6


  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Handlowego oraz Kodeksu Cywilnego.


   


                             

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.