Pełnomocnictwo


   


   


  Niniejszym nieodwołalnie upoważniam Oddział w


  do dysponowania papierami wartościowymi i środkami pieniężnymi zdeponowanymi na moim rachunku papierów wartościowych


  i środków pieniężnych nr  w


  Biurze Maklerskim w zakresie w jakim okaże się to


  niezbędne do realizacji zabezpieczenia pożyczki udzielonej mi na warunkach określonych w


  umowie o pożyczkę lombardową nr / 9../ L z dnia zawartą


  pomiędzy mną, a Oddział w .


   


   


  ,  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.