Wniosek o pożyczkę lombardową


   


   
   


  Wniosek o pożyczkę lombardową

   


   


  1. Wnioskuję o udzielenie mi pożyczki lombardowej w wysokości


  (słownie złotych).


  2. Pożyczkę zobowiązuje się spłacić do  20  r.


  3. Oświadczam co następuje:


  - posiadam rachunek papierów wartościowych nr w Biurze Maklerskim


  - wysokość mojego zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w  wynosi na dzień składania wniosku zł.


  4. Pożyczkę zobowiązuję się zabezpieczyć przez:


  - weksel


  - blokadę środków pieniężnych i papierów wartościowych na rachunku nr w


  Biurze Maklerskim   Aktualny wyciąg stanowi załącznik do wniosku


  - inne 


  Oświadczam, że podane w niniejszym wniosku fakty są zgodne ze stanem rzeczywistym co stwierdzam własnoręcznym podpisem.


   


   


  , dnia 20 r.  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.