Deklaracja gwarancyjna zapłaty należności


   


   

   zamieszkały(a) w legitymujący(a) się


  dowodem osobistym seria nr zobowiązuje się zapłacić firmie


   z siedzibą w należność za


  produkt kupiony przez


  zamieszkałego w legitymującego się dowodem osobistym


  seria nr stosownie do umowy z dnia


  nie więcej jednak niż  (słownie )


  w wypadku, gdy kupujący nie dokona zapłaty w


  terminie ustalonym w umowie. Zapłata kwoty gwarancyjnej nastąpi na pierwsze żądanie,


  bezwarunkowo i nieodwołalnie. Gwarancja wygasa z upływem dni od


  dnia zapłaty ustalonego w umowie z dnia .


   


   


   

  Lorem ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque congue luctus risus, et accumsan dolor convallis tempor. Phasellus mauris velit, aliquam id aliquet nec, tristique vel urna. Curabitur id tellus et nisl pharetra posuere. Donec enim nibh, auctor varius pretium ut, pharetra non metus.